Slovenská sporiteľňa
+

Slovenská sporiteľňa

jednotka na trhu v objeme poskytnutých úverov, až 23% podiel na trhu hypoték aj vďaka unikátnej aplikácii George

platí OD
October 8, 2022
DO
January 20, 2023

SPACE účet na 12 mesiacov ZADARMO

Ak ste sa rozhodli pre hypotéku v SLSP, tak pri založení účtu online cez mobilnú appku získate účet bez poplatku na 12 mesiacov
platí OD
November 12, 2022
DO

Hypotéka pre budúcnosť od SLSP

Po predložení energetického certifikátu k financovanej alebo založenej nehnuteľnosti (bez ohľadu na účel hypotéky) získa klient 100% zľavu z poplatku.
Účty

Ktorý Vám najviac vyhovuje?

SPACE

6
/mesiac
v cene balíka VISA elektronická
bezplatné výbery z bankomatov banky
poplatok za výber z bankomatu inej banky sú 3€

*vedenie účtu bez poplatku ak splníte aspoň jednu z podmienok: zaplatíte kartou v sume aspoň 250 € a máte 1 pravidelnú platbu, alebo máte cez Georga investované alebo nasporené aspoň 15 000 €, alebo použijete aspoň 5x platobnú kartu k svojmu podnikateľskému účtu

**ak máte menej ako 26 rokov alebo viac ako 61 rokov (vrátane) tak cena účtu je 3€

SPACE X

10
/mesiac
v cene VISA Platinum a VISA Standard pre spolužiadateľa
bezplatné výbery z bankomatov banky
poplatok za výber z bankomatu inej banky sú 3€

*100% zľavu z poplatku za vedenie účtu získa každý kto splní ktorúkoľvek s nasledovných podmienok: zaplatíte kartou v sume aspoň 500 € a máte 3 pravidelné platby, alebo máte u nás investované či nasporené aspoň 30 000 €, alebo použijete aspoň 5x platobnú kartu k svojmu podnikateľskému účtu

Potvrdenie o príjme

Na účely dokladovania príjmu zo závislej činnosti (zamestnanie) potrebujeme v niektorých prípadov predložiť banke potvrdenie o príjme na predpísanom tlačive (prílohy nižšie).

Pošlite PDF potvrdenia o príjem zamestnávateľovi, ktorý ho vyplní (údaje o vyplatenej mzde, trvanie pracovného pomeru a podobne) a podpísaný originál nám doručíte ako prílohu žiadosti do banky.

Mimoriadne splátky

Okrem zákonnej možnosti (viac TU) je benefitom SLSP možnosť mimoriadnych splátok raz do mesiaca a to až do výšky 3 násobku mesačnej splátky za hypotéku. Vďaka mimoriadnej splátke si môžete skrátiť dobu splácania alebo znížiť mesačnú splátku úveru. Stačí ak v mesiaci kedy máte prostriedky navyše, vykonáte túto platbu priamo cez aplikáciu George.

Bez pokuty, v zmysle zákonného ustanovenia zákona o úveroch na bývanie (Zákon č. 90/2016), len ak splátky nepresiahne výšku 20 % istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie. Viac o mimoriadnych splátkach TU.

Možnosť kreditnej karty

Štedrá karta alebo VISA Classic s úverovým rámcom už od 300€, alebo pre náročnejších kreditná karta VISA Gold s úverovým rámcom od 900€.

Vedenie kreditnej karty je spoplatnené mesačným poplatkom od 0,5€ až 2€ podľa objemu úverového rámca, sadzba sa rovnako odvíja od úverového rámca, viac nájdete v sadzobníku banky.

Kedy máte kreditnú kartu bez poplatku, ak splníte nasledovné:

- pri útrate viac ako 300€ pre kreditné karty s objemom do 1000€,

- pri útrate aspoň 30% z objemu pre kreditné karty s objemom od 1000€ do 3333€ a

- pri útrate aspoň 1000 eur pre kreditné karty s objemom vyšším ako 3334€,

Povolené prečerpanie

Možnosť povoleného prečerpania s úverovým rámcom až do 5.000€ a sadzbou 19.9% p. a.

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ teraz nezáväzne